Služby

 • Daňová evidence
 • Vedení účetnictví
 • Mzdové účetnictví a personální agenda

 

Daňová evidence

Vedení daňové evidence (dle dřívější terminologie jednoduchého účetnictví) využijí zejména klienti podnikající jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Těmto klientům zabezpečuji komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence dle platných právních předpisů s důrazem na jejich ekonomické zájmy.

Vedení daňové evidence zahrnuje:

 • vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů
 • vedení majetku a jeho nákladových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a knihy závazků
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (měsíční, kvartální)
 • zpracování a vyhotovení přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně příloh
 • zpracování pravidelných účetních přehledů
 • zpracování přiznání k dalším daním dle individuální potřeby klienta

 

Vedení účetnictví

Vedení a zpracování účetnictví (dle dřívější terminologie podvojného účetnictví) provádím s maximálním důrazem na zájmy klienta a v souladu se zákonem o účetnictví, všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy. Pravidelně sleduji změny všech příslušných právních předpisů, tak abych mohla mým klientům nabídnout služby vedení účetnictví na té nejvyšší možné profesionální úrovni.

Vedení účetnictví zahrnuje:

 • vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladového hospodářství
 • příprava a zasílání platebních příkazů
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování přiznání k DPH dle období
 • sestavení účetní uzávěrky
 • zpracování a vyhotovení přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně příloh
 • zpracování přiznání k dalším daním dle individuální potřeby klienta

 

Mzdové účetnictví a personální agenda

Správné zpracování a vedení mezd je základem pro úspěšný chod podniku. Neváhejte proto využít mých služeb. Všechny služby zajišťuji s odborností a při dodržení všech zákonných podmínek.

Mzdové účetnictví a personální agenda zahrnují:

 • zpracování a výpočet měsíční mzdy, včetně srážek, exekucí, náhrad, dovolené
 • správu a evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • přípravu výplatní pásky a mzdové výplatní listiny včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
 • komunikace a zastupování klientů na příslušných úřadech
 • výpočet srážek daní a odvodů, přehledy a přiznání pro příslušný finanční úřad
 • přihlášení a výpočet částek zákonného pojištění zaměstnavatele
 • zpracování přehledů pro úřad práce

Komentáře nejsou povoleny.